Disclaimer & Copyright

MANTELMAMA DISCLAIMER

Copyright
© 2013-2019 Mantelmama. Eigenaar & oprichter: Vera Tomassen

Alle (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Mantelmama; Vera Tomassen (hierna omschreven als ‘auteur’).

Alle teksten & blogs op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om deze teksten, dan wel gedeelten van teksten, voor eigen doeleinden te gebruiken. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en inhoudswijzigingen van deze website en alle teksten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder hier vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de auteur. Indien akkoord moet er altijd een link naar de Mantelmama website opgenomen worden en ook de bron dient vermeld te worden.  

Mantelmama streeft ernaar bij gebruikte beelden & links van derden altijd de juiste bron te achterhalen en te vermelden. Indien er geen of een incorrecte bron vermeld is bij een beeld, naam, merk of link kan er contact opgenomen worden met Mantelmama. Dit wordt dan gecorrigeerd.

Vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die Mantelmama besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens & teksten, kan er niet ingestaan worden voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. Mantelmama aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in teksten en blogs op deze site, zijn de persoonlijke mening van de auteur. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

De inhoud van deze website dient uitsluitend informatie en vermaak doeleinden. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het deelnemen en/of gebruik maken van de Mantelmama website geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Links naar andere sites
Op deze site zijn links naar andere websites opgenomen. Mantelmama is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.

 Facebook    Instagram